Vzdelávaním proti handicapu | www.Euroinstitut.eu
Kliknutím sem vás presmerujeme na web existujúcich škôl v ČR
 
Euroinštitút, to sú školy zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Všetky sú samostatne zriadené pre žiakov so zdravotným postihnutím, najmä na edukáciu a rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Našimi žiakmi nie sú deti, ale široké vekové spektrum od mladých ľudí po žiakov v strednom veku. Absolútnu väčšinu tvoria klienti domovov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo domovov so zvláštnym režimom. Žiaci sú zaraďovaní do školy na základe písomného odporúčania špeciálne pedagogického centra. Toto školské pedagogické zariadenie pri Strednej škole Euroinstitut úzko spolupracuje na vzdelávacom procese. Registrovanú doplnkovou činnosťou školskej právnickej osoby Stredná škola Euroinstitut je tiež ucelená rehabilitácia a liečebná pedagogika.
Zatiaľ fungujú v Českej republike. Národný ústav zdravia Slovensko chystá otvorenie od školského roku 2018-19 otvorenia nových škôl a školských zariadení na Slovensku:

euroinstitut.eu

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2018