Vzdelávaním proti handicapu | www.Euroinstitut.eu
Kliknutím sem vás presmerujeme na web existujúcich škôl v ČR
 
Všeobecne prospešná spoločnosti Euroinštitút vznikla v roku 2012. Zaoberá sa vzdelávaním a výskumom. Jej hlavnou úlohou je zriaďovanie škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím (odkaz je tu ⇒). Spoločnosť je zriaďovateľom piatich škôl a jedného školského poradenského zariadenia (pre podrobnejšie iformácie prekliknite prosím na českú verziu tejto stránky)
 
Partnerská organizácia vo Slovenskej republike je Národný inštitút Zdravia Slovensko (odkaz je tu ⇒), ktorý sídli v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Národný inštitút zdravia Slovensko existuje od roku 2011, v roku 2016 bol pôvodný Národný inštitút zdravia transformovaný v súlade s platnou legislatívou na Nárdný inštitút zdravia Slovensko. Podobne ako Všeobecne prospešná spoločnosti Euroinštitút chystá aj NIZ.SK otvorenie nových škôl a školských zariadení na Slovensku: praktickej školy Euroinštitút, odborného učilišťa Euroinštitút, centra špeciálno-pedagogického poradenstva Euroinštitút.
 
 
Príprava zahraničných žiakov z Filipín pre štúdium opatrovateľských odborov v Českej republike (prekliknite prosím na anglickú verziu tejto stránky) sa uskutočňuje v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Manile (odkaz je tu ⇒).
 
 
 
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím je hlavnou úlohou spoločnosti.
Školy sú školy zamerané na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Všetky sú samostatne zriadené pre žiakov so zdravotným postihnutím, najmä na edukáciu a rozvoj osôb s mentálnym postihnutím. Žiakmi nie sú deti, ale široké vekové spektrum od mladých ľudí po žiakov v strednom veku. Absolútnu väčšinu tvoria klienti domovov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo domovov so zvláštnym režimom. Žiaci sú zaraďovaní do školy na základe písomného odporúčania špeciálne pedagogického centra. Toto školské pedagogické zariadenie úzko spolupracuje na vzdelávacom procese.
Registrovanú doplnkovou činnosťou školských právnických osôb Euroinstitut je tiež ucelená rehabilitácia a liečebná pedagogika, ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Školy fungujú aj ako akreditované pracoviská pre výkon praxí študentov odborov sociálnej práce Ústavu sociálnej práce Univerzity Hradec Králové.
 

O nás

Národný inštitút zdravia Slovensko , n.o., IČO 50355392, Dolný Smokovec 64, Vysoké Tatry, PSČ 059 81 je predkladateľom žiadosti o zriadení • Praktickej školy Euroinštitút, • Odborného učilišťa Euroinštitút a • Centra špeciálno-pedagogického poradenstva Euroinštitút.

Nezisková organizácia Národný inštitút zdravia vznikla 19.05. 2011 a následne sa dňom 23.05.2016 po legislatívnych zmenách transformovala na Národný inštitút zdravia Slovensko,  n.o. Počas šesťročného pôsobenia svoju činnosť zamerala na oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, ochrany zdravia obyvateľstva, poskytovaniu sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti nielen na Slovensku. 

Jeho česká partnerská nezisková organizácia - Dr. Streda, všeobecne prospešná spoločnosť je zriaďovateľom obdobných škôl a školských zriadenia v Českej republike. Tie sú tiež zameraná výhradne na postihnutých žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami žijúcich v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti. Obdobnú školu by sme radi otvorili vo Slovenské republike v Prešovskom kraji od školského roku 2018-19.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2024