Národní soustava kvalifikací

 
Národná sústava kvalifikácií je priebežne budovaný, štátom podporovaný a občanov i zamestnávateľmi využiteľný register odbornej kvalifikácie existujúcich na pracovnom trhu ČR. Umožňuje záujemcom získať celoštátne uznávané osvedčenie o ich odborné kvalifikácii bez toho aby museli zasadnúť do školských lavíc. Niektoré z našich škôl sú v Národnej sústave kvalifikácií vedené ako autorizovanej osoby, to znamená, že príslušné ministerstvo im priznalo právo organizovať a vykonávať skúšky z príslušnej profesijnej kvalifikácie a vydávať o tom zákonom stanovená osvedčenia. Nižšie nájdete profesijné kvalifikácia, ktoré je možné na našich školách získať.
 
Autorizovaná osoba Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre kvalifikáciu Inštruktor u poskytovateľa praktického vyučovania (kód Národný sústavy kvalifikácií: 75-016-N, skupina odborov: Pedagogika, učiteľstvo a sociálnej starostlivosti)
 
Autorizovaná osoba Ministerstva priemyslu a obchodu pre kvalifikáciu Košikár a pletiar (kód Národného sústavy kvalifikácií: 33-052-H)

 

Upresniť vyhľadávanie

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2019