Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitút

Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitút poskytuje v súlade so zakladateľskou zmluvou všeobecne prospešné služby najmä v oblastiach vzdelávania, sociálnej práce a vývoja v oblastiach prírodných a spoločenských vied. Hlavnou náplňou všeobecne prospešné spoločnosti je zakladanie a zriaďovanie škôl a školských zariadení. V rámci vzdelávacích služieb sa ďalej zaoberá profesijným vzdelávaním, organizáciou kurzov, školením, lektorskú činností a mimoškolskou výchovou a vzdelávaním. Náplňou spoločnosti sú tiež služby výskumu, vývoja a ich praktických aplikácií v oblasti prírodných a spoločenských vied zamerané na zdravie, pedagogiku a sociálnu prácu.
 
Školy:
Euroinštitút, praktická škola a odborné učilište
Stredná škola Euroinštitút, 
Stredná škola Euroinštitút v Prahe
Stredná škola Euroinštitút v Karlovarskom kraji, 
Stredná škola Euroinštitút v Olomouckom kraji
 
Školská zaridenia
Školské poradenské zariadenie SPC

 
Zriaďovateľ škol:
Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitút (česky Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, anglicky Euroinstitut Foundation)
 
Registrácia:
Register všeobecne prospešných spoločností Mestského súdu v Prahe
 
Identifikačné číslo (IČO):
24274038
 
Činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007:
80521000-2 vzdelávacie programy
 
Činnosti podľa odborové klasifikácie NACE:
855900 ostatné vzdelávanie i. N.
 
V tejto kategórií niesú žiadne produkty.
Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2019