Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitůt

Škola: Euroinštitůt, praktická škola a odborné učilište
 
Zriaďovateľ školy: Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitůt (Euroinstitut Foundation)
 
Registrácia: register všeobecne prospešných spoločností Mestského súdu v Prahe
 
Identifikačné číslo (IČO): 24274038
 
Činnosti podľa medzinárodnej klasifikácie CPV 2007: 80521000-2 vzdelávacie programy
 
Činnosti podľa odborové klasifikácie NACE: 855900 ostatné vzdelávanie i. N.
 
Anglický registrovaný názov: Euroinstitut Foundation
 
Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinštitůt poskytuje všeobecne prospešné služby pre všetkých záujemcov z radov fyzických osôb, ktoré prejavia záujem v jej oblastiach činnosti:
 
1.Zakládání a zriaďovanie škôl a školských zariadení.
 
2.Vzdělávací služby: profesijné vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, lektorská činnosť a mimoškolské výchova a vzdelávanie.
 
3.Služby výskumu, vývoja a ich praktických aplikácií v oblasti prírodných a spoločenských vied zamerané na zdravie, pedagogiku a sociálnu prácu.
V tejto kategórií niesú žiadne produkty.
Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2018