Instruktor u poskytovatele praktického vyučování (75-016-N)

Autorizujúcí orgán: Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy
Skupina odborov: Pedagogika, učiteľstvo a sociálnej starostlivosti
Kód NSK: 75-016-N
Kvalifikačné úroveň NSK - EQF: 5
Vstupné kvalifikácia uchádzača: minimálne stredné odborné vzdelanie s vyučením alebo s maturitnou skúškou a 3 roky praxe v odbore v oblasti, v ktorej bude pôsobiť ako inštruktor praktického vyučovania. Túto oblasť uchádzač špecifikuje pri podaní prihlášky ku skúške autorizovanej osobe z dôvodu zamerania modelových situácií autorizovanou osobou na oblasť pôsobenia uchádzača. Získanie tejto profesijnej kvalifikácia neoprávňuje na výkon profesie učiteľa.
Ide o vzdelávací prípravný kurz k získaniu profesijnej kvalifikácia, ktorého cieľom je pripraviť uchádzača na úspešné vykonanie skúšky konanej v súlade s hodnotiacom štandardom profesni kvalifikácia Inštruktor u poskytovateľa praktického vyučovania, kód: 75-016-N, podľa zákona č. 179/2006 Sb ., a na riadny výkon tejto profesijnej kvalifikácie v praxi. Vzdelávanie v rekvalifikačnom kurze je ukončené vykonaním skúšky podľa zákona č. 179/2006 Zb. O overovaní a uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania, v znení neskorších predpisov. Dokladom o vykonaní skúšky je Osvedčenie o získanie odbornej kvalifikácie.
Autorizovaná osoba: Euroinstitut, praktická škola a odborné učilište
 
 
Uchádzač absolvuje prípravný vzdelávací program v celkovom rozsahu 40 hodín ako prípravu na úspešné vykonanie skúšky konanej v súlade s hodnotiacom štandardom profesijnej kvalifikácia Inštruktor u poskytovateľa praktického vyučovania (kód: 75-016-N), podľa zákona č. 179/2006 Zb.

V tejto kategórií niesú žiadne produkty.
Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2024