Všeobecne prospešná spoločnosť

Všeobecne prospešná spoločnosť Euroinstitut poskytuje v súlade so zakladateľskou zmluvou všeobecne prospešné služby najmä v oblastiach vzdelávania, sociálnej práce a vývoja v oblastiach prírodných a spoločenských vied. Hlavnou náplňou Všeobecne prospešné spoločnosti Euroinstitut je zakladanie a zriaďovanie škôl a školských zariadení. V rámci vzdelávacích služieb sa ďalej zaoberá profesijným vzdelávaním, organizáciou kurzov, školením, lektorskú činností a mimoškolské výchovou a vzdelávaním. Náplňou Všeobecne prospešné spoločnosti Euroinstitut sú tiež služby výskumu, vývoja a ich praktických aplikácií v oblasti prírodných a spoločenských vied zamerané na zdravie, pedagogiku a sociálnu prácu.

V tejto kategórií niesú žiadne produkty.
Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk www.Euroinstitut.eu © 2021